• page_banner

ຫມາຍເຫດດ້ານວິຊາການ

ບັນທຶກດ້ານວິຊາການຖືກຕີພິມໂດຍ Vinidex ເພື່ອເພີ່ມຂໍ້ມູນຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາ.

ບັນທຶກທາງວິຊາການມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການສົນທະນາທີ່ສົມບູນແບບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການອອກແບບແລະການຕິດຕັ້ງທໍ່ແລະອຸປະກອນທໍ່ Vinidex.ບັນທຶກດ້ານວິຊາການຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມີຢູ່.

ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງອື່ນໆຂອງພວກເຮົາຊັບພະຍາກອນດ້ານວິຊາການຫຼືຕິດຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າ.