• page_banner

ຄຸນສົມບັດວັດສະດຸ

Vinidex ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດວັດສະດຸເພື່ອໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະນັກອອກແບບສາມາດລະບຸຜະລິດຕະພັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຫ້ມາ.

ຄຸນສົມບັດວັດສະດຸປະກອບມີຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນ, ຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ.ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, ເຊິ່ງຖືກວັດແທກໂດຍທົ່ວໄປໂດຍໃຊ້ການທົດສອບມາດຕະຖານ, ອະທິບາຍປະຕິກິລິຍາຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການໂຫຼດທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ລວມມີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມທົນທານ.

ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸສາມາດຄົງທີ່ ຫຼືອາດຂຶ້ນກັບຕົວແປໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍຕົວແປ.ວັດສະດຸພາດສະຕິກແມ່ນ viscoelastic ແລະມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ຂຶ້ນກັບທັງເວລາໂຫຼດແລະອຸນຫະພູມ.ດັ່ງນັ້ນ, ທໍ່ພາດສະຕິກ, ເຊິ່ງຕ້ອງການຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ, ຖືກອອກແບບມາບົນພື້ນຖານຂອງໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົາແທນທີ່ຈະເປັນຄຸນສົມບັດກົນຈັກໄລຍະສັ້ນ.