• page_banner

ທໍ່ HDPE GSHP

  • ທໍ່ HDPE GSHP

    ທໍ່ HDPE GSHP

    ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນໂອນຄວາມຮ້ອນຈາກພື້ນດິນເຂົ້າໄປໃນອາຄານເພື່ອສະຫນອງຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ແລະເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກ່ອນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນປະເທດ.